היפונתרמיה כרונית 28.08.2019

אוראה לטיפול בחולי סרטן עם היפונתרמיה כרונית בשל הפרשה לא תקינה של ADH

מחקר חדש מצא כי אוראה מהווה טיפול יעיל לתיקון היפונתרמיה כרונית בחולי סרטן שסובלים מ-SIAD

תסמונת הפרשה לא תקינה של ADHי(Syndrome of Inappropriate Diuresis) היא הסיבה המרכזית להיפונתרמיה בחולי סרטן. קווים מנחים בינלאומיים מציעים להשתמש באוראה כחלופה טיפולית ב-SIAD כרוני. עם זאת, לא קיים מידע מספק התומך בשימוש זה, והשימוש של חומר זה בחולים אונקולוגיים לא תואר עד כה.

במחקר הזה החוקרים תיארו באופן היסטורי 36 חולי סרטן שסבלו מהיפונרתמיה חמורה או בינונית שמקורה ב-SIAD, שהתחילו טיפול באוראה פומית (מינון התחלתי  15 או 30 גרם) וללא הגבלת נוזלים. המחקר התקיים בין יולי 2013 ויולי 2018. החוקרים בדקו את העלייה הממוצעת בריכוז הנתרן בדם לאחר 24 שעות ואת אחוז המטופלים שעברו איזון ברמות הנתרן לאחר 14, 30 ו 60 ימי טיפול, בריבוד לפי חומרת ההיפונרתמיה בקבלתם. החוקרים התחשבו בהערכות עיתיות - קליניות ומעבדתיות.

ריכוז הנתרן הממוצע היה 4 ± 123 מילימול/ליטר בתחילת המחקר. לאחר 24 שעות טיפול, נצפתה עלייה ממוצעת של 3 ± 5 מילימול/ליטר. 55.6%, 86.1% ו-91.7% מהחולים חוו תיקון של ערכי הנתרן לאחר 14, 30 ו-60 ימי טיפול, בהתאמה.

המגמות בתקנון הנתרן היו דומות בקרב מטופלים עם היפונתרמיה חמורה ובינונית. תיקון מהיר מדי של ערכי הנתרן נמנע בכל המקרים. במהלך שני חודשי הטיפול הראשונים הטיפול הופסק בעשרה מהמטופלים. בחצי מהמקרים לאור התקדמות מהירה של המחלה האונקולוגית, ובחצי השני בגלל טעמה של התרופה.

מקור:

Nervo A. et al (2019). Clin Endocrinol (Oxf). 2019; 90: 842– 848;

נושאים קשורים:  מחקרים,  נפרולוגיה,  אונקולוגיה,  מחקר היסטורי,  אוראה
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות