פרפור פרוזדורים 07.06.2020

אפיקסבן לעומת קומדין בחולים עם פרפור פרוזדורים ואי ספיקת כליות כרונית מתקדמת

במחקר נמצא כי אפיקסבן גורם לפחות אירועי דימום בחולים עם קו-מורבידיות של AF ואי ספיקת כליות כליות כרונית מתקדמת

בהשוואה לאוכלוסיה הכללית, מטופלים עם מחלת כליות כרונית מתקדמת סובלים יותר מפי ערה מהנטל של פרפור פרוזודורים. מידע מוגבל קיים אודות ההנחיות לשימוש באנטי-קואגולנטים פומיים שאינם אנטגוניסטים לויטמין K, באוכלוסיה זו.

מחקר זה השווה את הבטיחות של אפיקסבן מול קומדין ב-269 מטופלים עם פרפור פרוזודורים ואי ספיקת כליות כרונית מתקדמת (מוגדרת לפי creatinine clearanceי[CrCl] של בין 25 ל-30 מ"ל לדקה), אשר נרשמו למחקר ה-ARISTOTLEי(Apixaban for Reduction in Stroke and Other Thromboembolic Events in Atrial Fibrillation).

החוקרים השתמשו בשיטות Cox proportional models על מנת להעריך את שיעורי הסיכון (hazard ratios = HR) לדימום מאג'ורי ודימום רלוונטי קלינית שאינו מאג'ורי. החוקרים איפיינו את הפרופיל הפרמקוקינטי של אפיקסבן ע"י ניתוח הבדלים בחשיפה באמצעות מודלים לא-לינאריים להערכת אפקטים מעורבים.

בקרב מטופלים עם CrCl של 25-30 מ"ל לדקה, אפיקסבן גרם לפחות אירועי דימום מאג'ורי (HR, 0.34; רווח בר-סמך 95%, 0.14-0.80) ואירועי דימום רלוונטי קלינית שאינו מאג'ורי (HR, 0.35; רווח בר-סמך 95%, 0.17-0.72), בהשוואה לקומדין. מטופלים עם CrCl של 25-30 מ"ל לדקה שקיבלו אפיקסבן באופן רנדומלי, הדגימו נטיה לשיעור מופחת של דימום מאג'ורי בהשוואה למטופלים עם CrCl של יותר מ-30 מ"ל לדקה (P interaction = 0.08) וכן שיעור מופחת של דימום רלוונטי קלינית שאינו מאג'ורי (P interaction = 0.05).

מבחינת מדדים פרמקוקינטיים, ה-steady state areas under the curve היומיים החציוניים עבור 5 מ"ג אפיקסבן פעמיים ביום היו 5,521 נ"ג/מ"ל*שעה ו-3,406 נ"ג/מ"ל*שעה למטופלים עם CrCl של 25-30 מ"ג לדקה ו-CrCl של יותר מ-30 מ"ג לדקה, בהתאמה. עבור 2.5 מ"ג אפיקסבן פעמיים ביום, החשיפה החציונית הייתה 2,780 נ"ע/מ"ל*שעה למטופלים עם CrCl של 25-30 מ"ל לדקה. ערכי ה-area under the curve למטופלים עם CrCl של 25-30 מ"ל לדקה נפלו מתחת לטווחים שהודגמו למטופלים עם CrCl של יותר מ-30 מ"ל לדקה.

בקרב מטופלים עם פרפור פרוזדורים ו-CrCl של 25-30 מ"ל לדקה, אפיקסבן גרם לפחות דימום לעומת קומדין, עם הפחתה גדולה אף יותר בארועי דימום לעומת מטופלים עם CrCl של יותר מ-30 מ"ל לדקה.

החוקרים מצאו חפיפה משמעותית בטווח החשיפה לאפיקסבן 5 מ"ג פעמיים ביום בקרב מטופלים עם או ללא אי ספיקת כליות כרונית מתקדמת, ממצא אשר תומך במינון רגיל למטופלים עם CrCl של 25-30 מ"ל לדקה. יש צורך דחוף במחקרים מבוקרים אקראיים להערכת הבטיחות והיעילות של אפיקסבן בקרב מטופלים עם אי ספיקת כליות כרונית מתקדמת, כולל אלו שמטופלים בדיאליזה.

מקור: 

John W. Stanifer et. al (2020) Circulation, https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.119.044059

נושאים קשורים:  מחקרים,  פרפור פרוזודורים,  מחלת כליות כרונית מתקדמת,  אנטי-קואגולציה,  סיכון לדמם,  פרמקוקינטיקה
תגובות